Avís Legal

Per tal de complir a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: MARC & ALEX ASSOCIATS, SL

Domicili Social: C. SANTIAGO RUSIÑOL, 43 BX., 08397 PINEDA DE MAR, (Barcelona)

NIF: B61812384

Telèfon: 937625548

E-Mail: info@perfectsocks.es

Lloc Web: https://www.perfectsocks.es/

Dades Registrals: [INCLOURE DADES REGISTRALS]

1. OBJECTE

MARCO & ALEX ASOCIADOS, SL (d'ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa

a disposició dels usuaris aquest document que regula l'ús del lloc web https://www.perfectsocks.es/,amb

el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat

de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web

respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, MARC & ALEX ASSOCIATS, SL facilita als usuaris l'accés i la utilització de diferents

serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant usuari), i implica

l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal,

així com en qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web,

doncs aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus

d'informació que pugui aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació de preavís o posar a

coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació a la pàgina web del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la web

La prestació dels serveis per part de MARC & ALEX ASSOCIATS, SL té caràcter gratuït per a tots els

usuaris. Tot i això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al

pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d'Usuaris

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Encara

això, MARC & ALEX ASSOCIATS, SL condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la complementació prèvia

del registre d'usuari corresponent. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada a la

pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita lusuari ha de ser certa. A aquest efecte, l'usuari garanteix l'autenticitat de

les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de

mantenir tota la informació facilitada a MARC & ALEX ASSOCIATS, SL permanentment

actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, lusuari serà

l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al

prestador oa tercers.

2.4. Menors d'edat

Per l'ús dels serveis, els menors han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares,

tutors o representants legals, responsables darrers de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La

responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a

aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s'hauran d'establir als seus

ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els

continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els

materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i

als bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o

prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar,

sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota

classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a

disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge,

fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui comptaria, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes

constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamat

Obrir xat
Hola 👋
En què et podem ajudar?